Til hovedinnholdet

Oseberg Solutions er nå ISAE 3402 sertifisert

Vi har med dette nådd en viktig milepæl i vårt målrettede arbeidet for ytterligere å øke kvaliteten på leveransene våre.

ISEA 3402 er en internasjonalt anerkjent revisjonsstandard for å kvalitetssikre interne prosesser rundt leveranse av IT-systemer og tjenester.
Sertifiseringen er et kvalitetsstempel, og bekrefter at Oseberg Solutions har etablert et godt rammeverk for internkontroll og at dette rammeverket fungerer effektivt.

Vi har med dette nådd en viktig milepæl i vårt målrettede arbeidet for ytterligere å øke kvaliteten på leveransene våre.

Dette sertifikatet er noe vi alle er svært stolte av. Det hjelper oss med å nå vår målsetting om å levere kvalitet hver gang.