Til hovedinnholdet

Viktig informasjon for alle som fører regnskap i Dynamics NAV og Business Central

Skatteetaten innfører ny mva-melding fra første termin 2022.
 
Deres mål er en mer automatisert innmelding og å knytte mva-oppgaven tettere til SAF-t rapporteringen.
Det betyr i praksis at oppgaven rapporteres summert per mva-kode ihht SAF-t sine mva-koder.
Det åpnes opp for rapportering på tre alternative måter: Direkteinnsending fra økonomisystemet, opplasting av fil på Skatteetaten.no eller manuell registrering av mva-meldingen på Skatteetaten.no
 
Akkurat som ved den nye MVA-meldingen av 2017 er dette en lovpålagt endring, og dermed er det Microsoft som lager løsningen for alle supporterte versjoner av NAV og BC. 
 
Løsningen fra Microsoft er ikke 100% ferdig enda, Oseberg har fått informasjon om at vi får tilgang til å teste den i løpet av November. 
 
I påvente av testing har vi fått svar på noen sentrale spørsmål fra Microsoft:
 
All informasjon så langt sier at løsningen baseres på SAF-t feltene som allerede finnes i MVA bokføringsoppsett.
 
Microsoft kommer minimum til å lage løsning for å skrive mva-meldingen til en XML fil man kan laste opp.
De vil sannsynligvis også støtte en løsning mot Skatteetaten.no sine API-er for å sende oppgaven direkte fra systemet. (Vil kreve at man registrerer seg med IdPorten)
 
Det vi vet hittil tyder på at det ikke kreves noe omfattende oppsett før man kan postere på 1. termin, men at man må installere den nye løsningen før man kan rapportere i nytt format.
(Første rapportering vil da for de fleste være 10. April 2022)
 
Oseberg kommer tilbake med mer informasjon når vi har testet løsningen og er klare til å bistå dere videre i prosessen.
 
Du kan også finne mer informasjon her Modernisering av merverdiavgiftsområdet - Skatteetaten