Til hovedinnholdet

Helsesjekk

Oseberg tilbyr helsesjekk av din Dynamics 365 Business Central server og SQL-database. 

SQL Helsesjekk og ytelsesoptimalisering

Data som registreres i Dynamics 365 Buisness Central lagres i en SQL-database. Data blir samtidig «indeksert», noe som gjør at søking og gjenfinning av data går veldig raskt.  

Over tid vil nyregistrering, endring og sletting av data føre til at plassen i SQL-basen ikke utnyttes optimalt og indeksene blir fragmenterte. Begge effekter gir seg utslag i lengre responstider for brukerne i Business Central.

Vi anbefaler å sette opp et periodisk vedlikehold og ytelsesoptimalisering på alle Dynamics 365 Business Central SQL-databaser for å unngå ytelsesproblemer og lange responstider. 


Oseberg HelsesjekkHelsesjekk inneholder

Oseberg installerer programvare og utfører en helsesjekk av din Dynamics 365 Central server og SQL-database. 

Du mottar en rapport som viser status med ytelsesmålinger og som gir noen anbefalinger om eventuelle ytelsesforbedringer. 

Vi kontrollerer

  • Hardware (CPU/RAM)
  • Indekser
  • Statistikk
  • Minne
  • Indeks fyllingsgrad
  • Lengst kjørende spørring
  • Kompabilitetsnivå

 3 kategorier 

  1. Kritisk – Vil gi betydelig forbedring i ytelse og/eller har lav kostnad. Bør utføres snarest 
  2. Middels – Vil gi noe forbedring i ytelse og/eller har middels kostnad. Bør utføres 
  3. Lav – Vil gi lav forbedring i ytelse og/eller har høyere kostnad. Kan vurderes nærmere

Alle våre anbefalinger følges av et kostnadsestimat. Du velger hvilke anbefalinger du ønsker å få gjennomført. Når tiltak er gjennomført får du en ny ytelsesmåling som en bekreftelse på at tiltaket har hatt effekt.


Ønsker du mer informasjon om helsesjekk, ta kontakt med oss: