Til hovedinnholdet

Søkere velger arbeidsgiver delvis basert på kvaliteten på bedriftens IT-system

Med den ledende rollen som informasjonsteknologi har i vårt daglige liv, er det ikke noen overraskelse at vi verdsetter verdien av gode IT-verktøy. Det er selvfølgelig relevant i vårt privatliv, men enda mer i forretningssammenheng. Tross alt tilbringer mange medarbeidere store deler av arbeidsdagen foran pcen - spesielt når de jobber hjemmefra! En fersk studie viser at ansatte verdsetter godt implementerte systemer. Rundt 80 prosent av respondentene indikerer at informasjonsteknologi avgjør om han eller hun kan jobbe optimalt. I større grad er dårlige løsninger og dårlige implementeringer en god grunn til ikke å velge ny jobb eller å forlate eksisterende arbeidsgiver. 

IT-tilstanden hos arbeidsgiveren kan skape eller bryte et ansettelsesforhold. For en tredjedel av den yngste generasjonen, millenniumsgenerasjonen, er positiv tilbakemelding om IT-situasjonen i organisasjonen, en grunn til å begynne å jobbe et sted. For en tredjedel av alle ansatte kan teknisk stress og begrensende IT-systemer være frustrerende nok til å finne en annen jobb. 

'2021 State of Work' av Workfront, et datterselskap av Adobe, viser at det er forskjell mellom land og generasjoner når det gjelder beslutninger som involverer IT-frustrasjon eller positive opplevelser. 37 prosent av millenniumsgenerasjonen tar tilstanden til IT-systemene med i beslutning om å jobbe et sted, sammenlignet med 26 prosent av generasjon X. I halvparten av tilfellene indikerer de britiske og amerikanske ansatte at de vil slutte hvis informasjonssystemene begrenser dem, mot litt mer enn en fjerdedel av tyske ansatte. 

Det er ingen overraskelse at høyt utdannende finner velfungerende informasjonssystemer viktige for deres arbeid. Rundt 80 prosent indikerer at informasjonsteknologi er (svært) viktig for å forbedre  produktiviteten. Bare engasjerte ledere anses som mer verdifulle. En tredjedel indikerer at han eller hun kan være mer produktiv og engasjert hvis IT ga bedre støtte. Eksempler på denne støtten er bedre systemer for planlegging og prioritering, for eksternt samarbeid, med et intuitivt brukergrensesnitt og ved å automatisere daglige rutineoppgaver. 

IT anses også som viktig for å kunne jobbe godt sammen. Rundt 60 prosent av respondentene sier de er avhengige av informasjonsteknologi. For eksempel ved samarbeid, arbeidsledelse, kommunikasjon og planlegging og organisering. 80 prosent av de spurte anser teamarbeid som viktig for å bli i en jobb. 

Med en eldrende arbeidsstokk, er det å vinne hjertene til unge og talentfulle medarbeidere en avgjørende faktor for mange organisasjoner. Så hvis du vil lykkes i den pågående "krigen om talenter, er det fornuftig å sørge for at IT-løsningene, forretningsprosessene og det interne samarbeidet ikke er annet enn perfekt. 

Vi er i sterk vekst og har behov for flere medarbeidere. Har DU interesse for økonomi- og forretningsløsninger. Ta en titt på hvilke roller vi søker her.