Til hovedinnholdet

Våre leveranser

Noen av våre kundeprosjekter. Ulike typer prosjekter i ulike bransjer og kompleksitet. Felles for alle er at de er basert på løsninger med ett eller flere Microsoft produkter, i tillegg til våre egenutviklede produkter.

"Viktig for innføring av nye systemer, var hensynet og kravene til sporbarhet. Alle råvarer og ingredienser i de enkelte ferdigvarene må kunne spores hele veien tilbake til potetprodusent eller leverandør."

"Leveransen fra Oseberg har muliggjort det for oss å håndtere flere ordrer i løpet av en dag enn hva vi hadde før vi hadde ERP-en. Det er mye mer oversiktlig varelager. Du kan enkelt hente ut rapporter direkte i ERP eller Power BI."

"For Aksell AS har PrintVis vært et viktig verktøy for å samle flere selskaper og avdelinger inn i en effektiv og samlet kalkulasjon og ordreflyt. I kombinasjon med regnskap, lagerhold og planlegging i samme løsning gir dette best mulig informasjon til alle brukeren i ett og samme system."

«Green Yard Kleven valgte Microsoft Dynamics NAV da deres gamle ERP system ble foreldet. Prosjektløsningen som benyttes er spesielt tilrettelagt for skipsindustrien og benyttes gjennomgående både hos Kleven Verft og Myklebust Verft i den daglige driften»

"Vi har tredoblet omsetningen uten å øke administrasjonen. Med Microsoft Dynamics NAV og nå Business Central i skyen, fikk vi bedre oversikt over produksjonskapasiteten. Vi har fått et system som gir oss mye bedre effektivitet i produksjonsplanlegging, informasjonsdeling og mindre dobbeltarbeid i tilvirkning av nye produkter."

“Vi valgte løsningen fordi de har fastpris, som gir oss forutsigbare kostnader og investeringer. Siden oppgradering og vedlikehold av systemet er inkludert, slipper vi uforutsette kostnader og å lage oss utestående gjeld om vi velger å ikke oppgradere. Med løsningen får vi kompetanse som små bedrifter ikke kan ha, med på kjøpet. I tillegg er det et solid system som bedriften kan vokse i”

"Vi ser store muligheter med Dynamics BC, da det er et brukervennlig system som tilfredsstiller de kravene vi stiller til fleksibilitet og tilpasningsevne for å skape en effektiv organisasjon. Teamet hos Oseberg har vist en svært grundig kunnskap om BC gjennom lang tid, noe som har gjort oss veldig trygge med dem som leverandør”

"Vi har hatt PrintVis i over 11 år og er veldig fornøyd.
Systemet fungerer meget bra for vårt varierte sortiment og er effektivt i bruk på store og små kalkyler.
Vi opplever at Oseberg har bred erfaring med systemet og forstår kundens behov"

"Kai Hansen Trykkeri startet å bruke PrintVis våren 2017 etter en rask og effektiv implementering.
Med et system godt tilpasset grafisk bransjes behov og Oseberg som kjenner den grafiske hverdagen godt,
ble det en kort reise fra inngått avtale til oppstart av systemet"

"Vi på Flisa Trykkeri har brukt PrintVis siden 2006.
Systemet dekker vårt behov for kalkyle, fakturering, lager, økonomi og brukes også for E-bestilling av papir.
Systemet er integrert med vår Webshop. PrintVis er effektivt for elektronisk utsendelse av dokumenter som tilbud og faktura på mail"

"Med Microsoft Dynamics NAV levert av Oseberg har Økonomi-Deler fått et effektivt innkjøpssystem hvor ca 150 bestillinger automatisk går ut fra NAV til leverandører hver uke - det bidrar til effektivisering"

"Passer valgte Dynamics NAV fra Oseberg da mange av oss hadde erfaring fra NAV fra før. Løsningen ble levert som en sertifisert bransjeløsning til oljeindustrien. Denne inneholder avansert prosjektstyring og rapportering som gir oss god oversikt over virksomheten. Etter en raskt gjennomført implementering, kom vi raskt i gang med slagkraftig forretningsløsning"

"Sterner AS valgte Dynamics NAV etter å ha vokst ut av gammelt system. Oseberg ble valgt som leverandør da de har lang industrierfaring og kunne tilby en prosjekt-industriløsning som dekket våre behov. Dette vil være en løsning som bedriften kan utvikle og utnytte til det fulle uten å være redd for at løsningen skal bli for liten"

"Vi tror Dynamics NAV passer oss med tanke på størrelse, kostnader og fleksibilitet, men vi har vært vel så opptatt av leverandør som produkt. Oseberg Solutions er en passe stor leverandør med riktig kunnskap. Vi kan snakke direkte med fagkonsulentene, og slipper å gå via et mellomledd. Det er en klar fordel."

"Vi trengte å bytte ut det gamle regnskapssystemet med et mer fremtidsrettet ERP-system.
Løsningen ble Dynamics NAV driftet i skyen/Azure, levert av Oseberg Solutions AS. Det sparer både tid
og øker kvaliteten på leveransene"